Kouluruoka on lottovoitto, ei itsestäänselvyys

Maailmanlaajuisesti vain 13 prosenttia lapsista saa ilmaisen kouluaterian Maailman elintarvikeohjelman tutkimuksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että 87 prosenttia lapsista jää ilman laadukasta ravintoa koulussa.

Ilmainen kouluruoka ei ole itsestään selvää

Suomessa otamme helposti itsestään selvänä ilmaiset koulussa tarjottavat ateriat. Todellisuudessa vain muutamissa maissa on mahdollisuus maksuttomaan kouluruokailuun. Siksi kouluruoka on arpapeliä monissa osissa maailmaa ja Suomessa meillä on etuoikeus saada kouluruokaa, joka on maksutonta että terveellistä. Kouluissamme tarjottavat ateriat koostuvat usein laadukkaista raaka-aineista, mistä monet opiskelijat ulkomailla voivat vain unelmoida. Tästä näkökulmasta katsottuna, Suomen kouluissa jaetut lottonumerot ovat voitonarvoiset.

Kouluruoan arpajaiset

Monet lapset eri puolilla maailmaa eivät tiedä, saavatko he koulun aikana tuokaa. Kouluruokailu on arpapeliä, jota yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kohtaamaan. Se on arpapeliä, joka jättää monet lapset nälkäisiksi ja kyvyttömiksi keskittymään luokkahuoneessa. Lapset ansaitsevat ravitsevaa ruokaa ja kenenkään lapsen ei pitäisi koskaan jäädä ilman laadukasta ruokaa, varsinkaan koulussa.

Laadukkaan kouluruoan puutteen seuraukset voivat olla vakavia ja elinikäisiä. Aliravitsemuksella on omat ongelmansa, jotka voivat seurata lapsia aikuisuuteen asti, jos he eivät saa riittävää ravintoa kouluaikana. Jopa maissa, missä ilmaisia kouluaterioita on tarjolla, ruoan laatu voi vaihdella suuresti. Monissa maissa kouluateriat ovat ala-arvoisia, ja niistä puuttuu tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita. Esimerkiksi Britanniassa laaditussa raportissa todettiin, että kouluateriat koostuvat usein jalostetuista elintarvikkeista, kuten valmiiksi pakatuista voileivistä ja valmiista salaateista.

Kouluruoan arpajaisilla on merkittävä vaikutus lasten terveyteen, kehitykseen ja oppimiseen. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että kun lapset saavat ravitsemuksellisesti riittävät ateriat, heidän koulumenestyksensä paranee ja he pystyvät paremmin keskittymään tunneilla.

Suomen kouluruoka on lottovoitto

Onneksi Suomessa kouluruokailun arpajaiset ovat voittoisa juttu. Kouluruoka on ilmaista ja terveellistä, ja siinä painotetaan tuoreita raaka-aineita ja tasapainoista ravitsemusta. Lottovoittajia ovat tässä tapauksessa suomalaiset oppilaat, jotka saavat nauttia laadukkaasta ruoasta osana opetustaan joka päivä. Ei ole väliä millainen ekonominen tausta koulussa käyvillä lapsilla on, kaikki saavat saman aterian.

Suomessa kuitenkin kouluruoka on helposti ajateltu itsestäänselvyytenä mikä on johtanut ajatusmalliin missä jotkut vanhemmat haluavat, että heidän lapsensa tuovat ruokaa kotoa. Kouluruoan tarjoaminen ilmaisena vaihtoehtona on tärkeää, sillä se auttaa varmistamaan, että kaikki lapset saavat ravitsevan ja tasapainoisen aterian. Kouluruoan ei pitäisi olla itsestäänselvyys.

On tärkeää muistaa, että kouluruokailun ei pitäisi olla arpapeliä. Kenenkään lapsen ei pitäisi joutua murehtimaan, mistä hänen seuraava ateriansa tulee tai onko se ravitsevaa ja täyttävää. Laadukkaan kouluaterian pitäisi olla kaikkien lasten saatavilla heidän taloudellisesta taustastaan riippumatta.

Kouluruoka on etuoikeus

Yhteenvetona voidaan todeta, että kouluruoka on arpapeliä monissa osissa maailmaa. Suomessa olemme kuitenkin etuoikeutettuja, sillä meillä on lapsillemme ilmainen ja terveellinen ateria. On tärkeää, että kaikki lapset ympäri maailmaa voivat nauttia laadukkaasta kouluruoasta, jotta yhdenkään lapsen ei tarvitse jäädä ilman ravitsemusta ja koulutusta resurssipulan vuoksi. Kouluruokailun ei pitäisi olla arpapeliä, vaan pikemminkin jokaisen lapsen mahdollisuus saada tasapainoista ravintoa ja mahdollisuus keskittyä koulunkäyntiin.

You may also like...