Suomalaisen kouluruoan tilanne

Suomen kouluruoan sanotaan olevaan yhtä maailman parhaista, mutta onko totuus kuitenkin toinen? Koko Suomen alueella, kouluruoasta saadaan jatkuvasti valituksia, ja lapset pitävät päivä päivältä vähemmän kouluruoasta. Kouluruoka on enemmän kuin mahantäytettä, se on sosiaalinen tapahtuma, ja samalla myös opetushetki. Lapset saavat viettää aikaa toistensa kanssa, ja oppivat lisäksi terveellisestä ruoasta, ja hyvistä ruokailutavoista, sekä siitä miten ruokailutilanteessa tulee käyttäytyä. Kouluruokailu on jotakin, johon kaikkien koulujen pitäisi panostaa enemmän. Se lähtee tietysti ylemmältä tasolta, jonka mukaan kouluruokaa suunnitellaan, säännellään, ja valmistetaan. Suomalainen kouluruoka on innovaatio, joka on ollut kouluissa tarjolla kaikille jo 1940-luvulta alkaen. Kouluruokailu ei ole muuttunut merkittävästi sen jälkeen, mutta vuonna 2004 kouluruokailulle annettiin opetuksellinen rooli. Ruokailu on siitä lähtien ollut yhä enemmän, osa koulun kasvatuksellista toimintakulttuuria, mukaan lukien ravitsemus, tapakasvatus, terveys, ja kuluttaminen. Käytännössä lapsille koulussa opetetaan  hyviä tapoja, terveellisiä ruokailutottumuksia, ja kierrätystä. Ei heitetä ruokaa turhaan roskiin, vaan otetaan sen verran ruokaa, kun sitä aikoo syödä. Lisäksi ruoka, joka jää yli, hävitetään biojätteen mukana, paperit energiajätteen, ja kaikki roska lajitellaan niin, että mahdollisimman vähän jää kaatopaikalle vietäväksi.

Pääkaupunkiseudulla ollaan huomattu kouluruokailuissa niin kutsuttu maanantai-ilmiö, jonka mukaan maanantaisin kouluruoka kelpaa lapsille paljon paremmin, kuin loppu viikon aikana. Vantaan kaupungissa suurimman osan kouluruoasta tekee Vantti yhtiö. Yhtiön ruokapalvelupäällikön mukaan joissain kouluissa, kulutetaan maanantaisin jopa viidennes enemmän ruokaa, kuin muina koulupäivinä. Tämä on erittäin suuri ero, ja kertoo meille, että osa suomalaisista koululaisista saattaa olla nälässä viikonloppuisin. Jotkut vanhemmista eivät pidä tarpeeksi huolta ruokailusta kotona, mikä on suorastaan hälyttävä tieto. Vanhemmat eivät ajattele lasten tarvitsevan lämmintä ruokaa niin paljon, kuin mitä he oikeasti tarvitsevat. Kasvaville lapsille lämmin ateria, vähintäänkin yksi sellainen, joka päivä, on tärkeää kasvun, kehityksen, ja oppimisen takia. Lapset tarvitsevat terveellistä ravinto jopa useammin, kuin aikuiset ihmiset. Aikuisten pitäisi ehdottomasti muistaa tämä. Vaikka kouluruokailu onkin loistava keksintö, ja auttaa paljon tuomaan terveellistä ruokaa lapsille, on se kuitenkin erittäin pieni osa lapsen koko ravitsemusta. Vanhemmat eivät saa unohtaa sitä, kuten monesti tapahtuu niin, että vastuu ruokailusta sysätään jollain kumman tavalla kouluruokailuun. Tämä ei missään nimessä saisi olla tilanne. Siitä seuraa tämä katastrofaalinen tilanne, että lapset ovat maanantaisin kovassa nälässä, mikä on erittäin surullista, ja asian ei todella tulisi olla niin. Riippumatta siitä, millainen tilanne kotona on meneillään, ja missä viikonloppuisin ollaan, ei lapsia saa jättää vaille terveellistä ravintoa, joka on ehdottoman tärkeää normaalin kasvun ja kehityksen kannalta. Kaikki vanhemmat eivät valitettavasti näe tilannetta niin pahana, kuin mitä se saattaa kotona olla. Toki asiaan voisi olla myös muita syitä, mutta edellä mainittu on kaikkein loogisin.

You may also like...